Per. Şub 22nd, 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olan gerçek veya tüzel kişi maliklere önemli destekler sunulacak. Bu destekler, hibe ve yapım kredisi olarak sağlanacak.

Söz konusu karar, depremlerden etkilenen birey ve işletmelere yönelik mali yardımı içermekte olup, bu kapsamda belirlenen şartlar ve destek miktarları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre, konut sahipleri için 750 bin TL’ye kadar kredi, ahırı bulunan konut sahipleri için 1 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak. Ayrıca, işyeri sahipleri de 400 bin TL’ye kadar kredi alabilecekler.

Hibe yardımı ise nakit olarak konut sahiplerine 750 bin TL’ye kadar, işyeri sahiplerine ise 400 bin TL’ye kadar verilecek. Bu desteklerle birlikte, afetzedelerin yeniden yapılanma süreçlerine hız kazandırılması ve ekonomik olarak güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bakan Özhaseki tarafından paylaşılan “Yerinde Dönüşüm” kampanyasının detayları da, bu kapsamlı destek programının bir parçasını oluşturmaktadır. Kampanya, depremden etkilenen alanlarda yapılanma süreçlerini hızlandırmayı hedefleyerek, toplumun güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa edilmesine odaklanmaktadır.

Hak sahipliği şartları ise Resmi Gazete’de detaylı bir şekilde yayımlandı. 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan ve aynı kanun kapsamında daha önce kredi ve konut yardımından faydalanan bireylere, bu yeni destek programı kapsamında hibe ve kredi verilmeyeceği belirtilmiştir.

Kararın kapsamında, bir kişiye bir konut ve bir işyeri için hibe, en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verileceği belirtilmiştir. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabileceği vurgulanmıştır. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması gibi işler için de hak sahiplerine hibe sağlanacaktır.

Ayrıca, orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilecek. İştirak halinde veya müşterek mülkiyet durumunda olan hasar gören yapılar için ise hisseli olmak üzere, sadece bir konut veya işyeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecektir.

Ölen bir kimsenin hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına geçerken, mirasçıların birden fazla olması durumunda birlikte hak sahibi sayılacaklar. Bu sayede, deprem mağdurlarının hakları korunarak, miras yoluyla devralınan taşınmazlardan kaynaklı hak sahipliği karmaşıklıkları önlenmeye çalışılacaktır.

Son olarak, yeni yapılacak uygulamalar için ilgili idareler, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler, tapuda kayıtlı son malik adına yürütülebilecek. Ayrıca, afetten sonra hasarlı taşınmazları satın alan veya devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi olarak kabul edilecek. Bu sayede, yapıların sahiplik değişiklikleri sonrasında bile destek programından yararlanılması sağlanarak, toplumun birlikte hareket etmesi ve yeniden yapılanma sürecine etkin bir şekilde katılımı teşvik edilecektir.