• Dolar 8,754
    Euro 10,3906
  • Altın 495.67
    Bist 1391.06
  • 18° Ankara

KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞINA DAVET

GELECEĞİN HAFIZLARI BELGE ALDI

OSB DE 1500 PERSONEL AŞILANIYOR

BAŞKAN DEMİR, ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ZİYARETLER DİZİSİ

EFSUNLU YÜZBAŞI - İSMAİL NACİ"

Polatlı

Polatlı Haberleri

POLATLI’NIN 198 MİLYON TL BÜTÇESİ BÜYÜKŞEHİRDE ONAYLANDI

21.11.2020 13:02
POLATLI’NIN 198 MİLYON TL BÜTÇESİ BÜYÜKŞEHİRDE ONAYLANDI

Polatlı Belediyesinin 2021 yılı bütçesi Ankara Büyükşehir meclisinden geçti. 198 milyon TL bütçenin onaylanmasının ardından Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya “bütçemize verdiğiniz desteğe güvene teşekkür ediyorum. 25 İlçe ve büyükşehir belediyemizin bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep beraber yüksek hedeflere ulaşır Ankara’mıza ve Ankaralılara daha iyi hizmetler yaparız.”dedi.

 

 

Polatlı Belediyesi 2021 yılı bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde oylandı. onaylandı. Polatlı Belediyesi 2021 yılı tahmini bütçesi 198.000.000,00) TL olarak Belediyesi meclisinin ardından Ankara Büyükşehir meclisten de oy birliği ile geçti. 2021 YILI Bütçesi kapsamında gelir ve gider bütçeleri kalem kalem mecliste oylandı.

BAŞKAN YILDIZKAYA’DAN MECLİSE TEŞEKKÜR

 

198 milyon TL bütçenin onaylanmasının ardından Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya “bütçemize verdiğiniz desteğe güvene teşekkür ediyorum. 25 İlçe ve büyükşehir belediyemizin bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep beraber yüksek hedeflere ulaşır Ankara’mıza ve Ankaralılara daha iyi hizmetler yaparız.”dedi.

 

 

 

 

 

POLATLI BELEDİYESİ 2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Belediye için ‘’ (A) Ödenek Cetvelinde’’ gösterildiği gibi toplam ( 198.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Belediye bütçesinin gelirleri ‘’ (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılası’’ cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 183.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablodaki kaynaklar (15.000.000,00) liralık gösterimek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici , hükmü birden çok uılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 : 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

BÜTÇE AŞAĞIDA BELİRTİLEN CETVELLERDEN OLUŞUR

1-Bütçe Kararnamesi

2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmal Cetveli

3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmal Cetveli I.Düzey

4-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali

5-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifleri

6-Ödenek Cetveli – A

7-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B

8-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli

9-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (c) Cetveli

10-Çok Yıllı gider bütçe cetveli

11-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen İki Yıl Bütçe tahmini cetveli

12-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli

13-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli

14-Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütleri (G) cetveli

15-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli 16-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösteriri (K-1) Cetveli

 

17-İhdas Edilen Sürekli İşçilerin Kadrolarını Gösterir (K-2)

18-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli

19-Mevcut Taşıtları Gösterir (t-2) Cetveli

20-Ayrıntılı Harcama Programı

21-Finansman Programı

Vergi, resim , harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2021 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.

BELEDİYE BAŞKANI YETKİSİ

Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat mektuplarının Bankalarından alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 35. Maddesinde belirtilen hususlarda ; her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve bakanlar kararları ile tesbit edilen limitler dahilinde avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ